bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja grup żłobkowych

Żłobki

Regulamin Organizacyjny Żłobka

Regulamin Porządkowy Żłobka

Adresy żłobków

Kierownicy Żłobków

Informacja dotycząca wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku przez rodziców/opiekunów na rachunek bankowy.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka miesięczne opłaty za pobyt dziecka w żłobku , opłatę stałą, opłatę za wyżywienie, opłatę godzinową wnoszą na rachunek bankowy danego żłobka, z góry do 10-go każdego miesiąca. Numery kont bankowych

Zakres kompetencji Kierownika Żłobka

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

DRUKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 

Karta informacyjna o dziecku

Umowa o świadczenie usług

Klauzula informacyjne

Klauzule informacyjne i zgody

Downloadable forms in English:

Crèche Application Form

Child Information Card

Service ContractOpublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: Hanna Nowicka
Dokument z dnia: 01.07.2013
Dokument oglądany razy: 17 685