bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Ogłoszenia o naborze

Regulamin Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oświadczenie (do naboru)
01-04-2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kierownik Żłobka15-01-2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. BHP

01-02-2019

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

07-02-2019

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze : ds. BHP

O
głoszenia na wolne stanowiska nieurzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Żłobek numer 7 Łódź ul. Szpitalna 11 - opiekun, kucharz

Żłobek numer 4 Łódź ul. Inowrocławska 5a - pielęgniarka, opiekun

Żłobek numer 23 Łódź ul. Tatrzańska 27/29 - opiekun

Żłobek numer 27 Łódź ul. Franciszkańska 167/171 -opiekun

Żłobek numer 6 Łódź ul. Elsnera 12 - opiekun

Żłobek numer 5 Łódź ul. Świetlana 11/15 - pielęgniarka

Żłobek numer 10 Łódź ul. Karolewska 70/76 - opiekun, kucharz

Żłobek numer 15 Łódź ul. Wapienna 29 - robotnik

Żłobek numer 29  Łódź ul. Gogola 9 - opiekun

Żłobek numer 22 Łódź ul. Lelewela 11 - opiekun

Żłobek numer 3 Łódź ul. Warneńczyka 5/17 - opiekun

Szczegółowe informacje udzielane będą telefonicznie pod numerem telefonu (42) 632 24 08 wew. 31, 32 lub 501 346 893

Klauzula zgody

Klauzula informacyjna
Opublikował: Informatyk 1
Publikacja dnia: 09.04.2019
Podpisał: Sebastian Markwant
Dokument z dnia: 09.04.2019
Dokument oglądany razy: 48 511