bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/2/12 Zamówienie uzupełniające na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/2/12
BZP NR 134429- 2012 data zamieszczenia 20-06-2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi przeprowadzonego w trybie z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp została zawarta umowa z firmą:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

za cenę z VAT – 53 070,87 zł

Łódź, dnia 20 czerwca 2012 roku.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 20.06.2012 12:51
Dokument oglądany razy: 486
Podlega Ustawie