bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T /262/6/12 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi w budynkach żłobków nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/5/12

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 5 czerwca 2012r.


Numer sprawy: MZŻ/T/262/6/12

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 187670 - 2012 z dnia 05.06.2012r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi w budynkach żłobków nie ujęte
w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/5/12 została zawarta umowa z:


P.W. AKCENT sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 61K
26-300 Opoczno
za cenę z VAT – 149 468,51 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 05.06.2012 09:07
Dokument oglądany razy: 422
Podlega Ustawie