bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do Żłobka numer 27 mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 167/171

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/6/11
BZP NR 251128-2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do Żłobka numer 27 mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 167/171 przeprowadzonego w trybie z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp została zawarta umowa z firmą:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion,
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

Wynagrodzenie za realizację całości zamówienia uzupełniającego:
za cenę z VAT - 5 646,49 PLN


Łódź, dnia 19 sierpnia 2011 roku
 

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 19.08.2011 12:24
Dokument oglądany razy: 434
Podlega Ustawie