bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Postępowanie w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji kotłowni i węzłów cieplny

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 17 sierpnia 2011r.

Numer sprawy: MZŻ/T/262/10A/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 220489-2011 z dnia 17.08.2011r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/10 została zawarta umowa z:

Zakład Instalacyjno – Ślusarski
Waldemar Sitek
ul. Próchnika 25/26
90-708 Łódź
za cenę z VAT – 11 999,25 zł

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 17.08.2011 09:58
Dokument oglądany razy: 483
Podlega Ustawie