bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wywóz odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 11.04.2019r.


Znak sprawy: MZŻ.AT.263.19.2019


Informacja uzupełniająca do opisu warunków zamówienia

W warunkach zamówienia pkt. III.2 zamawiający dopuszcza różnicę w pojemności kontenerów na odpady tj. +/- 20%.
Zamawiający podczas oceny ofert zgodnie z kryterium najniższej ceny dokona ustalenia ceny wywozu odpadów w kontenerach za 1 m 3 .

UWAGA NOWY FORMULARZ

Formularz cenowyŁódź, dnia 09.04.2019 r.


Znak sprawy : MZŻ.AT.263.19.2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel./faks:
42 632-23-61 (www.bip.mzz.lodz.pl), który działa w imieniu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
2. Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wywozu odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2019 r.
4. Zamówienie należy zrealizować w okresie: od podpisania umowy do 31.12.2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi (I piętro, pokój nr 13), ul. Zachodnia 55a do dnia 16.04.2019r. lub poprzez e-mail na adres: biuro@mzz.lodz.pl do godziny 12:00.
7. Osoby uprawione do kontaktu z Wykonawcami: Jolanta Kowalska i Marcin Jaras (tel. 515-062-503, 42 632-23-61 wew. 36 w godzinach 8:00-15:00).
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów.

Do pobrania: warunki zamówienia z załącznikami.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 09.04.2019 12:41
Dokument oglądany razy: 129
Nie podlega Ustawie