bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Postępowanie w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku w zakresie instalacji elektrycznych oraz wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych nie ujętych w zamówieniu po

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 17 sierpnia 2011r.

Numer sprawy: MZŻ/T/262/10/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 220463-2011 z dnia 17.08.2011r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku w zakresie instalacji elektrycznych oraz wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/10 została zawarta umowa z:


PW ELEKTRO-BUD
A. Pachowski, J. Osiński,
ul. Wigury 21 90-319 Łódź
za cenę z VAT – 10 999,39 zł

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 17.08.2011 09:55
Dokument oglądany razy: 497
Podlega Ustawie