bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.AT.262.11.2018- Roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w żłobku nr 6 przy ul . Elsnera 12 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.AT.262.3.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Łódź, dnia 21 czerwca 2018 roku

Numer sprawy: MZŻ.AT.262.11.2018


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 5001424000-N-2018 z dnia 21.06.2018


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na Roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w żłobku nr 6 przy ul . Elsnera 12 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.AT.262.3.2018 została zawarta umowa z:


PW Elektro-Bud
Andrzej Pachowski i Jan Osiński
90-319 Łódź, ul. Wigury 21

kwota brutto wynosi: 14 580,52 zł


Opublikował: Jerzy Dercz
Publikacja dnia: 21.06.2018 14:11
Dokument oglądany razy: 181
Podlega Ustawie