bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.AT.262.9.2018- Prace remontowe w obiektach MZŻ w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Łódź, dnia 24 maja 2018 roku

Numer sprawy: MZŻ.AT.262.9.2018


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 500116678-N-2018 z dnia 24.05.2018

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na prace remontowe w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z:

Zakład Remontowo Budowlany
Marek Piaseczny
Ul. Rumuńska 18A
91-336- Łódź

Część 1:
kwota brutto wynosi:10 079,80 zł

Część 2:
kwota brutto wynosi: 17 851,75 zł

Opublikował: Jerzy Dercz
Publikacja dnia: 24.05.2018 15:17
Dokument oglądany razy: 215
Podlega Ustawie