bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.AT.262.4.2018 Prace remontowe w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
Łódź, dnia 4 maja 2018 roku


Numer sprawy : MZŻ.AT.262.4.2018


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie nr 500097137-N-2018 z dnia 02-05-2018 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na prace remontowe w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zostały zawarte umowy z:
dla części 1 :
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 94 349,62 zł- 100 pkt
dla części 2 :
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 19 086,82 zł- 100 pkt
dla części 3
Zakład Remontowo- Budowlany Marek Piaseczny,
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18A
cena z VAT 9 639,24 zł– 97 pkt
dla części 5
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 8 892,06 zł– 87,29 pkt
dla części 7
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 32 536,85 zł- 97,96 pkt
dla części 9
Zakład Remontowo- Budowlany Marek Piaseczny,
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18A
cena z VAT 22 880,51 zł– 97 pkt

dla części 12
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 11 797,20 zł- 100 pkt
dla części 13
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 45 789,86 zł- 100 pkt
dla części 14
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 24 581,70 zł- 100 pkt


Łódź, dnia 6 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Znak sprawy : MZŻ.AT.262.4.2018

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na prace remontowe w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:
dla części 1 :
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 94 349,62 zł- 100 pkt
dla części 2 :
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 19 086,82 zł- 100 pkt
dla części 3
Zakład Remontowo- Budowlany Marek Piaseczny,
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18A
cena z VAT 9 639,24 zł– 97 pkt
dla części 5
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 8 892,06 zł– 87,29 pkt
dla części 7
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 32 536,85 zł- 97,96 pkt
dla części 9
Zakład Remontowo- Budowlany Marek Piaseczny,
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18A
cena z VAT 22 880,51 zł– 97 pkt


dla części 12
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 11 797,20 zł- 100 pkt
dla części 13
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 45 789,86 zł- 100 pkt
dla części 14
M- Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87
cena z VAT- 24 581,70 zł- 100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:
dla części 1
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 114 592,06 zł– 79,04 pkt
dla części 2
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 26 960,30 zł– 67,96 pkt
dla części 3
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 11 807,84 zł– 78,37 pkt
dla części 5
Zakład Remontowo- Budowlany Marek Piaseczny,
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18A
cena z VAT 9 509,35 zł– 82,62 pkt
dla części 7
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 45 506,57 zł– 67,18 pkt
Zakład Remontowo- Budowlany Marek Piaseczny,
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18A
cena z VAT 31 884,60 zł– 97 pkt
dla części 9
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 35 664,70 zł- 61,59 pkt


dla części 12
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 21 746,73 zł- 52,08 pkt
dla części 13
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 47 654,26 zł- 92,26 pkt
dla części 14
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud,
95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
cena z VAT 30 337,80 zł- 46,14 pkt

Oferta odrzucona:
dla części 5
Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 firmy Usługi Parkieciarskie Mateusz Prokuski , 37-500 Jarosław, ul. Stawki 13B
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 postępowanie dla części 4,6,8,10,11 zostaje unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Dziękujemy za udział w przetargu.

Łódź, dnia 5 kwietnia 2018r.

Nr sprawy: MZŻ.AT.262.4.2018


Informacja z otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym na prace remontowe w obiektach
( na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Otwarcie ofert


Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości :
Część 1– 102 156,54 zł
Część 2 – 20 000,19 zł
Część 3 – 10 000,11 zł
Cześć 4– 45 572,25 zł
Część 5– 10 000,27 zł
Część 6– 10 079,80 zł
Część 7- 33 930,72 zł
Część 8- 17 851,75 zł
Część 9- 24 002,13 zł
Część 10- 23 417,40 zł
Część 11- 25 860,44 zł
Część 12- 12 343,15 zł
Część 13- 47 095,51 zł
Część 14- 25 373,13 zł

Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono:
Oferta nr 1
Usługi Parkieciarskie Mateusz Prokuski , 37-500 Jarosław, ul. Stawki 13B
Część 5
Cena brutto– 8 084,91 zł, okres gwarancji¬– 48 miesięcy
Oferta nr 2
M- Serwis Michał Łyskowicz, 95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87a
Część 1
Cena brutto- 94 349,62 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy
Część 2
Cena brutto- 19 086,82 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy
Część 7
Cena brutto- 32 536,85 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy
Część 12
Cena brutto- 11 797,20 zł, okres gwarancji- 48 miesięcy
Część 13
Cena brutto- 45 789,86 zł,okres gwarancji- 48 miesięcy
Część 14
Cena brutto- 24 581,70 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hesbud, 95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8
Część 1
Cena brutto- 114 592,06 zł , okres gwarancji- 24 miesiące
Część 2
Cena brutto- 26 960,30 zł, , okres gwarancji- 24 miesiące
Część 3
Cena brutto- 11 807,84 zł, okres gwarancji 24- miesiące
Część 4
Cena brutto- 64 225,33 zł, , okres gwarancji -24 miesiące
Część 5
Cena brutto- 8 892,06 zł, okres gwarancji -24 miesiące
Część 6
Cena brutto- 12 783,88 zł, okres gwarancji- 24 miesiące
Część 7
Cena brutto- 45 506,57 zł, okres gwarancji -24 miesiące
Część 8
Cena brutto-22 336,66 zł, okres gwarancji -24 miesiące
Część 9
Cena brutto- 35 664,70 zł, okres gwarancji -24 miesiące
Część 10
Cena brutto- 31 466,12 zł, okres gwarancji -24 miesiące
Część 11
Cena brutto- 33 296,40 zł, okres gwarancji -24 miesiące
Część 12
Cena brutto- 21 746,73 zł, okres gwarancji- 24 miesiące
Część 13
Cena brutto- 47 654,26 zł , okres gwarancji -24 miesiące
Część 14
Cena brutto- 30 337,80 zł , okres gwarancji -24 miesiące
Oferta nr 4
Zakład Remontowo- Budowlany Marek Piaseczny, 91-336 Łódź, ul. Rumuńska 18A
Część 3
Cena brutto– 9 639,24 zł, okres gwarancji-30 miesięcy
Część 5
Cena brutto– 9 509, 35 zł, okres gwarancji- 30 miesięcy
Część 7
Cena brutto– 31 844,60 zł, okres gwarancji- 30 miesięcy
Część 9
Cena brutto – 22 880,51 zł, okres gwarancji-30 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 sierpnia 2018 r.


Ogłoszenie nr 534619-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi: Prace remontowe w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 435176500000, ul. ul. Zachodnia - , 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.
Adres strony internetowej (URL): bip.mzz.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.mzz.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Numer referencyjny: MZŻ.AT.262.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Prace remontowe w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 331449,92
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-21 lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca: był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie wpisu do właściwego rejestru,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca: kserokopii posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000 zł, z okresem ważności przypadającym w czasie realizacji zamówienia. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie polisy ubezpieczeniowej,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował niżej wyszczególnionymi osobami: 4.3.1 wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2016 poz. 290 ze zm.) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnym co najmniej do dnia 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli termin ważności ww. zaświadczenia jest krótszy od wymaganego, w przypadku udzielenia zamówienia publicznego, należy dodatkowo złożyć oświadczenie o dokonaniu przedłożenia ważnego zaświadczenia (zał. nr 20) 4.3.2 wykonawca musi dysponować osobą uprawnioną do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru nad wykonywanymi robotami elektrycznymi (Grupa 1 pkt. 2) o napięciu nie wyższym niż 1 kV –zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03 Nr 89 poz. 828 ze zm.), ważnymi co najmniej do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli termin ważności ww. zaświadczenia jest krótszy od wymaganego, w przypadku udzielenia zamówienia publicznego, należy dodatkowo złożyć oświadczenie o dokonaniu przedłożenia ważnego zaświadczenia (zał. nr 20), 4.3.3 osobą uprawnioną do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno - pomiarowym instalacji elektrycznych i odgromowych –zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.), ważnymi co najmniej do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli termin ważności ww. zaświadczenia jest krótszy od wymaganego, w przypadku udzielenia zamówienia publicznego, należy dodatkowo złożyć oświadczenie o dokonaniu przedłożenia ważnego zaświadczenia (zał. nr 20),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 zarządzenie likwidacji majątku dłużnika ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 likwidacja majątku upadłego w przypadku nieodebrania go w terminie ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.); który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 1.3 jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 przesłanki wyłączenia z udziału w czynnościach w postępowaniu ust. 1 pkt 2–4 z: 1.3.1 zamawiającym 1.3.2 osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 1.3.3 członkami komisji przetargowej, 1.3.4 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 przesłanki wyłączenia z udziału w czynnościach w postępowaniu ust. 2a, chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 1.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 1.5 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych; 1.6 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 1.7 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych; 1.8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Prace zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1.1. Remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15, 1.1.2. Remont schodów zewnętrznych w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7, 1.1.3. Remont tarasów w żłobku nr 14 w Łodzi przy ul. Pawiej 20, 1.1.4. Remont dróg wewnętrznych i tarasów w żłobku nr 25 przy ul. Odyńca 35 , 1.1.5. Remont i wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku żłobka nr 7, przy ul. Szpitalnej 11.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 83054,10
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Malowanie żłobka i naprawa parkietu w żłobku nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Malowanie żłobka i naprawa parkietu w żłobku nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16260,32
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont i malowanie ścian i wymiana drzwi wewnętrznych w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont i malowanie ścian i wymiana drzwi wewnętrznych w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8130,17
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont łazienek w budynku żłobka nr 3 w Łodzi, przy ul. Warneńczyka 5/17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont łazienek w budynku żłobka nr 3 w Łodzi, przy ul. Warneńczyka 5/17
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37050,61
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Remont parkietów w dwóch salach w żłobku nr 4, przy ul. Inowrocławskiej 5a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont parkietów w dwóch salach w żłobku nr 4, przy ul. Inowrocławskiej 5a
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8130,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Remont podłóg w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont podłóg w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8194,96
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Remont pomieszczeń w żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont pomieszczeń w żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Remont łazienek w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont łazienek w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15513,62
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Remont dwóch kuchenek podręcznych w żłobku nr 18 przy al. Harcerzy Zatorowców 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont dwóch kuchenek podręcznych w żłobku nr 18 przy al. Harcerzy Zatorowców 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19513,92
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Remont łazienki dla dzieci w żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9 -
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont łazienki dla dzieci w żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9 -
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19038,54
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Remont łazienki dla dzieci w żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont łazienki dla dzieci w żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21024,85
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Remont holu z szatniami w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont holu z szatniami w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10035,08
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Remont pomieszczeń oraz ogródka w żłobku miejskim nr 30 przy ul. Łąkowej 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont pomieszczeń oraz ogródka w żłobku miejskim nr 30 przy ul. Łąkowej 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 38289,03
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Remont pomieszczeń i wymiana stolarki drzwiowej w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont pomieszczeń i wymiana stolarki drzwiowej w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20628,56
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

SIWZ z załącznikami

Opublikował: Jerzy Dercz
Publikacja dnia: 21.03.2018 14:27
Dokument oglądany razy: 685
Podlega Ustawie