bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa wody mineralnej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oraz administracji MZŻ

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.263.6.2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na jednorazową dostawę wody mineralnej niegazowanej i gazowanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oraz Administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana oferta złożona przez firmę :


„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
94-234 Łódź, ul. Podchorążych 25/27
Za cenę z VAT – 3 502,99 zł.


Ofertę złożyła również firma (oferta numer 2):
„EDEN SPRINGS Sp. z o. o.
ul. Perla 10
41-300 Dąbrowa Górnicza
Za cenę z VAT – 4 757,14 zł.

Łódź , dnia 23 kwietnia 2018 rokuZnak sprawy: MZŻ.Ż.263.6.2018


Opis przedmiotu zamówienia:

Jednorazowa dostawa 212 zgrzewek (6x1,5l) naturalnej wody mineralnej niegazowanej i 374 zgrzewek (6x1,5l) naturalnej wody mineralnej gazowanej (w opakowaniach plastikowych bezzwrotnych) do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oraz Administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.


Wymagany termin realizacji zamówienia (dostawy do poszczególnych placówek i Administracji MZŻ w Łodzi): 07.05.2018 r. – 11.05.2018 r.

Warunki dostawy:
Dostawa realizowana będzie w godzinach 8:00 – 14:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą oraz Administracji MZŻ w Łodzi.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty dostawy naturalnej wody mineralnej – uwzględniając koszty załadunku, transportu oraz rozładunku towaru w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie za dostarczony towar:
Wynagrodzenie po dostarczeniu wody mineralnej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi oraz Administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT wystawionej na Zamawiającego – Miasto Łódź w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2018 roku, do godziny 12:00 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi (pokój nr 11), Łódź, ul Zachodnia 55a lub przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@mzz.lodz.pl.

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 16.04.2018 09:23
Dokument oglądany razy: 174
Nie podlega Ustawie