bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych w 30 obiektach MZŻ w Łodzi w 2018 roku.MZŻ.AT.14.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 22 marca 2018r.


Znak sprawy; MZŻ.AT.263.14.2018Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na świadczenie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych w MZŻ w Łodzi w 2018 roku została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:


Oferta nr 9
DDD Patrol&OZON Patrol
ul. Liliowa 5; 95-030 Gospodarz
cena ofertowa brutto 3 363,00 zł

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Oferta nr 1
PTZ Compact Dominik Mański
ul. Wschodnia 31/17, 90-272 Łódź
cena ofertowa brutto 41 697,00 zł

Oferta nr 2
MAN-MAX Sebastian Mański
ul. Wschodnia 31/17, 90-272 Łódź
cena ofertowa brutto 35 424,00 zł

Oferta nr 3
PHU TERMIT Karol Skoczylas
ul. Wiosny Ludów 5/4, 62-500 Konin
cena ofertowa brutto 7 626,00 zł

Oferta nr 4
PESTOKIL Bartosz Kopczuk
ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg
cena ofertowa brutto 7 970,00 zł

Oferta nr 5
TOM -INSECT
ul. Ketlinga 11/35, 92-431 Łódź
cena ofertowa brutto 11 881,80 zł

Oferta nr 6
VACO sp. o.o. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław
cena ofertowa brutto 10 159,80 zł

Oferta nr 7
KARAŚ sp. z o.o. ul. Wiśniowa 43, Świętochłowice
cena ofertowa brutto 4 415,70 zł

Oferta nr 8
PPHU DAW-DER Jacek Fliszewski ul. Admiralska 4, 91-857 Łódź
cena ofertowa brutto 10 332,00 zł

Oferta nr 10
PPHU Arma – Błysk
ul. Nawrot 84/86, 90-046 Łódź
cena ofertowa brutto 7 300,05 zł

Oferta nr 11
ERPOL Eryk Połeć
ul. Czarnocińska 25; 03-110 Warszawa
cena ofertowa brutto 18 582,84 zł

Oferta nr 12
DDD Insecto
ul. Wacława 9/10, Łódź
cena ofertowa brutto 4 335,75 złZnak sprawy MZŻ.AT.263.14.2018
Łódź, dnia 16 marca 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21., www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych w 30 obiektach MZŻ w 2018 roku.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
6. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat MZŻ w Łodzi lub na adres mailowy techniczny@mzz.lodz.pl do 21 marca 2018 roku włącznie.
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Majewska, Jerzy Dercz pok. 7 w godz. 8:00 – 15:00, tel. 515 062 503.

 Do pobrania

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 16.03.2018 12:57
Dokument oglądany razy: 309
Nie podlega Ustawie