bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach żłobka nr 27 i żłobka nr 28 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/6/11

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 5 sierpnia 2011 roku


Numer sprawy: MZŻ/T/262/9/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 233198 - 2011 z dnia 5.08.2011


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach żłobka nr 27 i żłobka nr 28 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/6/11 została zawarta umowa z:


Dla części 1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA"

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

za cenę z VAT - 33 529,85 zł

Dla części 2
Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA"

91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

za cenę z VAT - 15 892,65 zł

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 05.08.2011 14:59
Dokument oglądany razy: 529
Podlega Ustawie