bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Szacowanie wartości zamówienia - dostawa ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ROZPOZNANIE RYNKU


W związku z przygotowaniami do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zaprasza do dokonania oszacowania wartości realizacji zamówienia oraz do przesłania oferty cenowej. Celem niniejszego rozpoznania rynku jest ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o nadsyłanie oszacowań z dopiskiem/tytułem: „Szacowanie wartości zamówienia – Dostawa ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych” w formie wypełnionej tabeli (Formularz szacowania) na adres: k.loszek@mzz.lodz.pl, telefon kontaktowy: 501-329-767
lub faksem na nr 42—632-23-61 wew. 21
Termin przesyłania ofert: do 06 października 2017 roku.
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia:


sukcesywna dostawa ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi z siedzibą przy ul. Zachodniej 55a, zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w listopadzie 2017r w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Wspólny Słownik Zamówień:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane

Do pobrania:
Opis przedmiotu zamówienia:

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 05.09.2017 09:15
Dokument oglądany razy: 231
Nie podlega Ustawie