bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.9.2017 Usługa w zakresie wywozu odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2017 r.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 10.05.2017 r.

Znak sprawy : MZŻ.T.263.9.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel./faks:
42 632-23-61 (www.bip.mzz.lodz.pl), który działa w imieniu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
2. Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wywozu odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2017 r.
4. Zamówienie należy zrealizować w okresie: od podpisania umowy do 31.12.2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi (I piętro, pokój nr 13), ul. Zachodnia 55a do dnia 18.05.2017 r. do godziny 12:00.
7. Osoby uprawione do kontaktu z Wykonawcami: Anna Frydrysiak i Jerzy Dercz
(tel. 515-062-503, 42 639-98-27 wew. 36 w godzinach 8:00-15:00).
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów.

pliki do pobrania

________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 18 maja 2017 roku

Znak sprawy: MZŻ.T.263.9.2017


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na usługę wywozu odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2017 r. została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

TKM Recykling Polska Sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 11/3
za cenę brutto 14 358,60 zł

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 1
„TRANS-TOM” Tomasz Zenon Pietysz
80-298 Gdańsk, ul. Podchorążych 12 lok. 22
za cenę brutto 21 168 zł

Oferta nr 2
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
za cenę brutto 18 697,60 zł

Oferta nr 3
Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Pańska 68/70
za cenę brutto 16 619,07 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Opublikował: Anna Frydrysiak
Publikacja dnia: 11.05.2017 08:40
Dokument oglądany razy: 229
Nie podlega Ustawie