bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.5.2017_Świadczenie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych dla 30 obiektów MZŻ w Łodzi w 2017 roku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 02 marca 2017 roku

Znak sprawy: MZŻ.T.263.5.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, tel./fax 42 632-23-61, www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych dla 30 obiektów MŻŻ w Łodzi w 2017 roku.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ, pokój 13 (sekretariat) do 10 marca 2017 r. do godziny 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Frydrysiak i Jerzy Dercz tel. 515-062-503 w godz. 8:00-15:00.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) – 90921 – deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja.

Pliki do pobrania

________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 10 marca 2017 roku

Znak sprawy: MZŻ.T.263.5.2017


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na świadczenie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych dla 30 obiektów MZŻ w Łodzi w 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Sebastian Ciekański DDD INSECTO
ul. Gruszowa 33, 95-020 Stróża
za cenę brutto 3099,60 zł

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 1
Tomasz Karaś, Eugeniusz Karaś, Michał Karaś P.U.H. „KARAŚ” s.c.
ul. Komandra 43, 41-600 Świętochłowice
za cenę brutto 3198,00 zł

Oferta nr 2
Jacek Fliszewski P.P.H.U. „DAW-DER”
ul. Admiralska 44a, 91-857 Łódź
za cenę brutto 17564,40 zł

Oferta nr 3
Bartosz Kopczuk PESTOKIL
ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg
za ceną brutto 5940,90 zł

Oferta nr 4
Beata Ryms ECO-CLEAN
ul. Lubelska 8 B, 11-700 Mrągowo
za cenę brutto 9092,00 zł

Oferta nr 6
Karol Adamiak Zakład Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji
ul. Rabatkowa 51, 94-214 Łódź
za cenę brutto 6642,00 zł

Oferta nr 8
Jan Stromidło INSE-TOX
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
za cenę brutto 9778,50 zł

Oferta nr 9
Marek Rudzki EXPERT SERVICE
Kurnos Drugi 202, 97-400 Bełchatów
Za cenę brutto 6580,50 zł

Oferta odrzucona z powodu niespełnienia warunków formalnych (zawieszenie działalności gospodarczej):
Oferta nr 5
Grzegorz Ostrowski DDD Patrol & OZON Patrol
ul. Liliowa 5, 95-030 Gospodarz
za cenę brutto 2323,40 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Opublikował: Anna Frydrysiak
Publikacja dnia: 02.03.2017 14:12
Dokument oglądany razy: 302
Nie podlega Ustawie