bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy:MZŻ.T.263.3.2017                                                                              

                                                                                                                             Łódź, dnia 03.02. 2017

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:


Czech-Oil Sp.z.o.o
Dąbrówka Wielka,ul. Zagajnikowa 1A,95-100 Zgierz
za cenę z VAT –43 357,50 zł
cena jednostkowa – 2,35 zł netto/ litr


Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 2
Batorski i Wspólnicy, Józefin 40,97-225 Ujazd
za cenę z VAT- 43 542,00 zł
cena jednostkowa- 2,36 zł/litr

Oferta nr 3
Kwiatkowski, ul. Podleśna 20,95-035 Ozorków
za cenę z VAT – 45 018 zł
cena jednostkowa – 2,44 zł netto/ litr

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Znak sprawy MZŻ.T.263.3.2017
                                                                                                    Łódź, dnia 31 stycznia 2017 roku
                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27,
tel./fax 42 632-23-61, www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 maja 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ, pokój 13 (sekretariat) do 3 lutego 2017 roku do godziny 12:00 lub poprzez e-mail na adres:techniczny@mzz.lodz.pl
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Jerzy Dercz, Stanisław Orliński, Janusz Wielemborek, tel. 515 062 503 w godz. 8:00-15:00.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy.

pliki do pobrania

Opublikował: Jerzy Dercz
Publikacja dnia: 31.01.2017 14:40
Dokument oglądany razy: 229
Nie podlega Ustawie