bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.17.2016 Usługa wywozu odpadów w kontenerach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZŻ.T.263.17.2016

Łódź, 09 czerwca 2016 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na usługę w zakresie wywozu w kontenerach odpadów ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2016 roku została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

OFERTA WYBRANA
Oferta nr 1
Zakład Robót Sanitarnych Sanator Sp. z o.o.
ul. Pańska 68/70 Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki
100 pkt


Oferta nr 2
Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
82,65 pkt

Oferta nr 3
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
87,17 pkt

Oferta nr 4
Remondis Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział Łódź ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
82,60 pkt

Oferta nr 5
RS II Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz
91,05 pkt

Oferta nr 6
TKM Recykling Polska Sp. z o.o.
ul. Kanonierska 11/3, 58-100 Świdnica
92,10 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

_____________________________________________________________________________________
Znak sprawy MZŻ.T.263.17.2016


Łódź, dnia 30 maja 2016 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21., www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wywozu odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2016 roku.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2016r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) lub na adres a.majewska@mzz.lodz.pl do 3 czerwca 2016 roku włącznie.
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Majewska pok. 6 w godz. 8:00 – 15:00, tel. 515 062 503.

POBIERZ

Opublikował: Anna Frydrysiak
Publikacja dnia: 30.05.2016 12:40
Dokument oglądany razy: 270
Nie podlega Ustawie