bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.25.2016 Postepowanie poniżej 30 000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Znak sprawy MZŻ.T.263.25.2016                                                                           

Łódź, dnia 07.10.2016 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Czech-Oil Sp.z.o.o
Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A, 95-100 Zgierz
za cenę z VAT – 39 150,00 zł
cena jednostkowa – 2,12 zł netto/ litr


Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 2
Batorski I Wspólnicy, Józefin 40, 97-225 Ujazd
za cenę z VAT- 41 143,50 zł
cena jednostkowa- 2,23 zł/ litr

Oferta nr 3
Petrojet sp.z.o.o, Kieszek 52, 26-670 Pionki
za cenę z VAT – 42 435 zł
cena jednostkowa – 2,30zł netto/ litr

Oferta nr 4
Kwiatkowski, ul. Podleśna 20, 95-035 Ozorków
za cenę z VAT –40 590 zł
cena jednostkowa – 2,20 zł netto/ litr

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


________________________________________________________________________________________
Znak sprawy MZŻ.T.263.25.2016

Łódź, dnia 30 września 2016 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, tel./fax 42 632-23-61, www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 stycznia 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ, pokój 13 (sekretariat) do 6 października 2016 roku do godziny 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Frydrysiak, Stanisław Orliński, Janusz Wielemborek, tel. 515 062 503 w godz. 8:00-15:00.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy.

Do pobrania:

dokumenty olej 2016

Opublikował: Anna Frydrysiak
Publikacja dnia: 03.10.2016 12:42
Dokument oglądany razy: 251
Nie podlega Ustawie