bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.14.2016 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac remontowych w budynku żłobka nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.5.2016 dla zadania 1

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.14.2016


Łódź, dnia 28  lipca 2016 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 166475-2016 z dnia 28.07.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac remontowych w budynku żłobka nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.5.2016 dla zadania 1 została zawarta umowy z:


PHU MESTER SERWIS s.c.
K.Michalski, J. Szrejner
ul. Służbowa 29 m. 43
92-305 Łódź
Cena brutto: 24 075,86 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 28.07.2016 08:43
Dokument oglądany razy: 238
Podlega Ustawie