bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.13.2016 Postępowanie na wykonanie prac remontowych w budynku żłobka nr 30 przy ul. Łakowej 1 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.5.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.13.2016


Łódź, dnia 19 lipca 2016 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 143603-2016 z dnia 19.07.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac remontowych w budynku żłobka nr 30 przy ul. Łąkowej 1 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.5.2016 dla zadania 5 została zawarta umowy z:

PW- MON-BUD„ s.c.
Wacław Kapuściński
Bogusław Kapuściński
ul. Dębowskiego 7
92-006 Łódź
Cena brutto: 13 352,50 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 19.07.2016 12:44
Dokument oglądany razy: 223
Podlega Ustawie