bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.9.2016 Postępowanie usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2016 roku w zakresie usuwania usterek i awarii i instalacji elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.11.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 5 lipca 2016 roku


Numer sprawy: MZŻ.T.262.9.2016


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 118929 – 2016 z dnia 05.07.2016Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2016 roku w zakresie usuwania usterek i awarii i instalacji elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.11.2015 została zawarta umowa z:


PW- ELEKTRO-BUD
Andrzej Pachowski i Jan Osiński
ul. Wigury 21
90-319 Łódź
za cenę z VAT – 30 773,76 zł


Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 05.07.2016 11:13
Dokument oglądany razy: 265
Podlega Ustawie