bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.10.2016 Postępowanie na wykonanie prac remontowych w budynku żłobka nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.5.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.10.2016

Łódź, dnia 29 czerwca 2016 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 109829-2016 z dnia 29.06.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac remontowych w budynku żłobka nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.5.2016 dla zadania 3 została zawarta umowy z:


Zakład Remontowo- Budowlany
Marek Piaseczny,
ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Cena brutto: 2 245,93 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 29.06.2016 12:21
Dokument oglądany razy: 242
Podlega Ustawie