bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.4.2016 Zamówienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 na roboty budowlane związane z remontem chodników nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2016 dla zadania 2

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 11 kwietnia 2016 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.4.2016


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 83996 – 2016 z dnia 11.04.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2016 dla zadania 2 -została zawarta umowa z:


PW MON-BUD s.c.
ul. Dębowskiego 7
92-006 Łódź
Cena brutto: 22 519,00 złOpublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 11.04.2016 13:18
Dokument oglądany razy: 228
Podlega Ustawie