bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.3.2016 Zamówienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 na roboty budowlane związane z remontem chodników nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2016 dla zadania 1

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 8 kwietnia 2016 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.4.2016


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 82092-2016 z dnia 08.04.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2016 dla zadania 1 - Remont chodników i ogrodzenia na terenie żłobka nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17 została zawarta umowa z:


M-SERWIS Michał Łyskowicz,
Żakowice, ul. Piotrkowska 87A
95-040 Koluszki
Cena brutto – 2 523,96 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 08.04.2016 11:48
Dokument oglądany razy: 272
Podlega Ustawie