bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.3.2016 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi przy ul. Starorudzkiej nr 5/7

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 09 lutego 2016 roku

Znak sprawy: MZŻ.T.263.3.2016OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

MKAJ Skorupa sp. z o.o.,
ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrów Łódzki
za cenę z VAT – 32.841,00 zł
cena jednostkowa – 1,78 zł netto/ litr


Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 3
FHU Kwiatkowski, ul. Podleśna 20, 95-035 Ozorków
za cenę z VAT – 33.025,50
cena jednostkowa – 1,79 zł netto/ litr

Oferta nr 1
DAMO Plus sp. z o.o. sp. k. ul. Małszyce 2d/2e 99-400 Łowicz
za cenę z VAT – 33.210,00 zł
cena jednostkowa – 1,80 zł netto/ litr

Oferta nr 2
KONKRET sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom
za cenę z VAT –35.608,50 zł
cena jednostkowa – 1,93 zł netto/ litr

Oferta nr 5
Batorski i Wspólnicy sp.j. 97-225 Ujazd, Józefin 40,
za cenę z VAT – 33.763,50 zł
cena jednostkowa – 1,83 zł netto/ litr

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Znak sprawy MZŻ.T.263.3.2016

Łódź, dnia 28 stycznia 2016 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21., www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 maja 2016r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 8 lutego 2016 roku do godziny 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Majewska pok. 6 w godz. 8:00 – 15:00, tel. 515 062 503.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami - POBIERZ

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 28.01.2016 12:24
Dokument oglądany razy: 290
Nie podlega Ustawie