bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.23.2015 Postepowanie poniżej 30 000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 21 września 2015 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: MZŻ.T.263.23.2015

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Oferta nr 3
Batorski i Wspólnicy sp.j. 97-225 Ujazd, Józefin 40,
za cenę z VAT – 40 221 zł
cena jednostkowa – 2,18 zł netto/ litr

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 1
DAMO Plus sp. z o.o. sp.k., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz
za cenę z VAT – 43 357,50,00 zł
cena jednostkowa – 2,35 zł netto/ litr
Oferta nr 2
KOPER sp. Jawna Pilaszków 18, 99-400 Łowicz
za cenę z VAT – 45 387,00 zł
cena jednostkowa – 2,46 zł netto/ litr
Oferta nr 4
MKA j. Skorupa Sp. z o.o. ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrów Łódzki
za cenę z VAT – 46 863,00 zł
cena jednostkowa – 2,54 zł netto/ litr
Oferta nr 5
FHU Kwiatkowski, ul. Podleśna 20, 95-035 Ozorków
za cenę z VAT –42 066,00zł
cena jednostkowa – 2,28 zł netto/ litr
Oferta nr 6
PETROJET Sp. z oo. 26-670 Pionki, Kieszek 52
za cenę z VAT –42 066,00zł
cena jednostkowa – 2,28 zł netto/ litr

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Znak sprawy MZŻ.T.263.23.2015


Łódź, dnia 9 września 2015 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21., www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 stycznia 2016r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 17 września 2015 roku do godziny 15:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Majewska pok. 6 w godz. 8:00 – 15:00, tel. 515 062 503.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy.

Pobierz

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 09.09.2015 09:28
Dokument oglądany razy: 333
Nie podlega Ustawie