bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.8.2015 Roboty budowlane związane z remontem sanitariatu w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2015 dla zadania 3.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 14 sierpnia 2015 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.8.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 121629 -2015 z dnia 14.08.2015Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane związane z remontem sanitariatu w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2015 dla zadania 3 została zawarta umowa z:


Marek Piaseczny
Zakład Remontowo Budowlany
ul. Rumuńska 18A
91-336 Łódź
Cena brutto: 5 293,67 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 14.08.2015 11:53
Dokument oglądany razy: 262
Podlega Ustawie