bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 14.08.2015 08:48 z powodu:

BŁĄD WPROWADZENIA

MZŻ.T.263.20.2015 Montaz oświetlenia ewakuacyjnego wraz z okablowaniem w budynkach złobków

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Numer sprawy: MZŻ.T.263.20.2015

OGŁOSZENIE

Miejski Zespół w Łodzi, Łódź ul Zachodnia 55a zaprasza do złożenia oferty na montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z okablowaniem w budynkach żłobków:
• nr 3 w Łodzi przy ul. Warneńczyka 5/17,
• nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4

Szczegółowe informację zawarto:
• w opisie przedmiotu zamówienia
• w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
• w projekcie technicznym dla poszczególnego żłobka
• w przedmiarze robót dla poszczególnego żłobka
• we wzorze umowy

Ofertę podpisaną przez upoważnione osoby należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 13 lub zeskanowaną przesłać mailem na adres: s.orlinski@mzz.lodz.pl do dnia 26 sierpnia 2015 r.

Osoby do kontaktu:
Stanisław Orliński tel. 515062503

dokumenty do pobrania

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 14.08.2015 08:48
Dokument oglądany razy: 322
Podlega Ustawie