bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.5.2015 postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2015 dla zadania 1, 2, 4

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 7 sierpnia 2015 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.5.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 202502-2015 z dnia 07.08.2015


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane związane z remontem kuchni i sanitariatu w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29, kuchni w żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 i z remontem pomieszczeń w żłobku nr 30 przy ul. Łąkowej 1 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2015 dla zadania 1, 2, 4 została zawarta umowa z:


P.H.U. Mester Serwis s.c.
K. Michalski, J. Szrejner
ul. Służbowa 29/43
92-305 Łódź
Zadanie 1 - cena ofertowa brutto wynosi - 13 513,44 zł
zadanie 2- cena ofertowa brutto wynosi - 10 920,14 zł
zadanie 4- cena ofertowa brutto wynosi - 8 482,90 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 07.08.2015 13:06
Dokument oglądany razy: 244
Podlega Ustawie