bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.7.2015 Usuwanie usterek i awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.16.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 3 sierpnia 2015 roku


Numer sprawy: MZŻ.T.262.7.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 196754 - 2015 z dnia 3.08.2015Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2015 roku w zakresie instalacji wodno– kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, przeprowadzanie konserwacji węzłów cieplnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych w instalacjach wodno- kanalizacyjnych, została zawarta umowa z:


Waldemarem Sitkiem
Zakład Instalacyjno – Ślusarski
w Łodzi ul. Próchnika nr 25 m. 26
za cenę z VAT – 40 000,04 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 03.08.2015 13:04
Dokument oglądany razy: 240
Podlega Ustawie