bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.6.2015 Roboty budowlane związane z związane z malowaniem pomieszczeń w żłobku nr 28 przy al. Wyszyńskiego 102 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2015 dla zadania 3

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 29 lipca 2015 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.6.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 192032 -2015 z dnia 29.07.2015Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane związane z związane z malowaniem pomieszczeń w żłobku nr 28 przy al. Wyszyńskiego 102 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.1.2015 dla zadania 3 została zawarta umowa z:


Marek Piaseczny
Zakład Remontowo Budowlany
ul. Rumuńska 18A
91-336 Łódź
Cena brutto: 6 291,55 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 29.07.2015 11:17
Dokument oglądany razy: 256
Podlega Ustawie