bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.4.2015 Roboty budowlane związane z remontem tarasów i chodników nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.2.2015 dla zadania 1

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 23 lipca 2015 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.4.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 186918-2015 z dnia 23.07.2015



Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane związane z remontem tarasów i chodników nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.2.2015 dla zadania 1 -remont tarasów zewnętrznych i ciągów komunikacyjnych na terenie żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a została zawarta umowa z:


M-SERWIS Michał Łyskowicz,
Żakowice, ul. Piotrkowska 87A
95-040 Koluszki
Cena brutto – 11 058,54 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 23.07.2015 11:11
Dokument oglądany razy: 239
Podlega Ustawie