bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.3.2015 Postępowanie w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane związane z remontem chodników i ogrodzenia nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.2.2015 dla zadania 2

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 21 lipca 2015 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.3.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 108191- 2015 z dnia 21.07.2015Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane związane z remontem chodników i ogrodzenia nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.2.2015 dla zadania 2 - remont tarasu zewnętrznego, ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w żłobku nr 26 przy ul. Sprinterów 11 została zawarta umowa z:


Brat-Bud PPHU Krzysztof Półbrat
ul. Gliniana 34
91-336 Łódź
Cena brutto: 19 173,23 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 21.07.2015 14:12
Dokument oglądany razy: 215
Podlega Ustawie