bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Postępowanie ponizej 30000 EURO na sukcesywna dostawę olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.263.3.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, zostały zawarte umowy z firmami:

Umowa Nr MZŻ.Ż.263.3.1.2015
Część 1 – sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych:
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 6 943,39 zł

Umowa Nr MZŻ.Ż.263.3.2.2015
Część 2– sukcesywna dostawa produktów zbożowych:
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210, 90-369 Łódź
Filia: ul. Warszawska 149/151, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 33 301,55 zł

Łódź, dnia 02 czerwca 2015 r.


 oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.3.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, zostały wybrane najkorzystniejsze pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną oferty :

Część 1 – sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych, oferta nr 3 złożona przez firmę:
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 6 943,39 zł

Część 2– sukcesywna dostawa produktów zbożowych, oferta nr 1 złożona przez firmę:
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210, 90-369 Łódź
Filia: ul. Warszawska 149/151, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 33 301,55 zł

oferty dla Części 2 złożyły również firmy:
oferta nr 2 -
Firma „GAWEŁ”
Tadeusz Gaweł
ul. Piłsudskiego 13/15
95-200 Pabianice
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 35 450,69 zł

oferta nr 3 -
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 39 346,32 zł

Zamawiający informuje, iż Umowy zostaną zawarte zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 02 czerwca 2015r.

Łódź, dnia 25 maja 2015 roku


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.3.2015

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 07. 2015r. do 30. 06. 2016 r.
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2015r. do godz. 12:00.
8. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek.
9. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15400000-2 – oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce
15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Do pobrania:

Załączniki

Łódź, dnia 11 maja 2015 r.

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 11.05.2015 10:59
Dokument oglądany razy: 336
Nie podlega Ustawie