bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.12.2014 Zamówienie uzupełniające na sukcesywną dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.12.2014
BZP NR 413838 – 2014 data zamieszczenia: 18-12-2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp została zawarta Umowa z firmą:

ZAKŁAD CUKIERNICZO – PIEKARSKI
„PIOTRUŚ” s.c.
ul. Wyszyńskiego 6
95-035 Ozorków

za cenę z VAT – 10 086,09 zł

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 18.12.2014 11:58
Dokument oglądany razy: 290
Podlega Ustawie