bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.11.2014 Zamówienie uzupełniające na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.11.2014
BZP NR 413808 – 2014 data zamieszczenia: 18-12-2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów miesnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp została zawarta Umowa z firmą:

Zakłady Mięsne PAMSO S.A.
ul. Żwirki i Wigury 19
95-200 Pabianice

za cenę z VAT – 33 014,93 zł


Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 18.12.2014 11:56
Dokument oglądany razy: 290
Podlega Ustawie