bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.23.2014 Postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Numer sprawy MZŻ.T.263.23.2014

Łódź, dnia 15 września 2015 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 stycznia 2015r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 22 września 2014r. godz. 12:00.
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Anna Majewska pok. 6 w godz. 8:00 – 15:00,
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy

Do pobrania: (uwaga zmiana załącznika)

1. Pobierz

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 15.09.2014 13:03
Dokument oglądany razy: 314
Podlega Ustawie