bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.8.2014 Zamówienie uzupełniające na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.8.2014
BZP NR 295960 – 2014 data zamieszczenia: 05-09-2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp została zawarta Umowa z firmą:

ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
ul. Budy 4
91-610 Łódź

za cenę z VAT – 77 139,44 zł

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 05.09.2014 11:25
Dokument oglądany razy: 312
Podlega Ustawie