bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.14.2014 Postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.6.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 14 sierpnia 2014 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.14.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 272170-2014 z dnia 14.08.2014Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13 nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.6.2014 została zawarta umowa z:

P.H.U. Mester Serwis s.c.
Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner
ul. Służbowa 29/43, 92-305 Łódź
Zadanie 4:
cena brutto - 4 342,10 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 14.08.2014 12:38
Dokument oglądany razy: 257
Podlega Ustawie