bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.13.2014 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.7.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 4 sierpnia 2014 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.13.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 258890- 2014 z dnia 01.08.2014


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.7.2014 dla zadnia 2 - remont sanitariatu dla dzieci w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29 została zawarta umowa z:

Markiem Piasecznym
Zakład Remontowo Budowlany
ul. Rumuńska 18A
91-336 Łódź
za cenę z VAT –7 017,89 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 04.08.2014 09:22
Dokument oglądany razy: 271
Podlega Ustawie