bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.11.2014 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlanew zakresie prac elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.7.2014 dla zadnia 3

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 29 lipca 2014 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.11.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 253152 - 2014 z dnia 29.07.2014Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.7.2014 dla zadnia 3- remont instalacji elektrycznej w żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a i w żłobku nr 31 przy
ul. Sienkiewicza 108 została zawarta umowa z:

„PW- ELEKTRO-BUD„
Andrzej Pachowski i Jan Osiński
ul. Wigury 21
90-319 Łódź
za cenę z VAT –3 965,15 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 29.07.2014 12:59
Dokument oglądany razy: 272
Podlega Ustawie