bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.12.2014 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.6.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 24 lipca 2014 roku

Numer sprawy: MZŻ.T.262.12.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP: 248354-2014 z dnia 24.07.2014Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ.T.262.6.2014, została zawarta umowa z:

P.H.U. Mester Serwis s.c.
Krzysztof Michalski, Jadwiga Szrejner
ul. Służbowa 29/43, 92-305 Łódź

Zadanie 1
żłobek nr 27 przy ul. Franciszkańska 167/171
cena brutto 4 824,52 zł

Zadanie 2:
żłobek nr 30 ul. Łąkowa 1
cena brutto - 12 384,66 zł

Zadanie 3:
żłobek nr 18 al. Harcerzy Zatorowców 4
cena brutto - 399,89 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 24.07.2014 13:45
Dokument oglądany razy: 281
Podlega Ustawie