bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.263.15.2014 Postępowanie na roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w podziale na zadania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.263.15.2014

Łódź, dnia 12 czerwca 2014 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Postepowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, , elektrycznych i sanitarnych w podziale na :
1.1. Zadanie 1:
Remont sanitariatów dla personelu, naprawa tarasu i remont klatki schodowej w żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2.
1.2. Zadanie 2:
Prace remontowe ogólnobudowlane – malowanie ciągów komunikacyjnych i naprawa podłóg w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17.
1.3. Zadanie 3:
Prace remontowe ogólnobudowlane w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7.
1.4. Zadanie 4:
1.4.1. Prace ogólnobudowlane - wymiana drzwi i malowanie w żłobku nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9.
1.4.2. Wymiana wykładziny w korytarzu w żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – na wybrane zadanie.
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w opisie.
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
7. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 23 czerwca 2014 do godz.11:00.

dokumenty do pobrania:


Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 12.06.2014 12:28
Dokument oglądany razy: 349
Nie podlega Ustawie