bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.5.2014 Dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 15 maja 2014roku

Znak sprawy: MZŻ.T.262.5.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 164296-2014 z dnia 15.05.2014


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w zakresie taryfy W – 5 na okres 01.05.2014-31.12.2015 została zawarta umowa z:


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Mazowiecki Oddział Handlowy w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 146B
02-305 Warszawa
za cenę z VAT – 111 423,94 z
ł


Łódź, dnia 2 kwietnia 2014roku

Znak sprawy: MZŻ.T.262.5.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 111300 – 2014 z dnia 02.04.2014


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w zakresie taryf W-1 W-2, W-3, W – 4 na okres 01.04.2014-31.12.2015 została zawarta umowa z:


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Mazowiecki Oddział Handlowy w Warszawie
ul. Uniwersytecka 2
90-137 Łódź
za cenę z VAT – 130 623,23 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 02.04.2014 12:17
Dokument oglądany razy: 342
Podlega Ustawie