bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.1.2014 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wody na cele bytowe żłobków oraz odprowadzenie ścieków dla 25 obiektów MZŻ w Łodzi na okres czterech lat

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 24 marca 2014roku

Znak sprawy: MZŻ.T.262.1.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

BZP 99040 – 2014 z dnia 24.03.2014


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wody na cele bytowe żłobków oraz odprowadzenie ścieków dla 25 obiektów MZŻ w Łodzi na okres czterech lat została zawarta umowa z:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Wierzbowa 52
91-133 Łódź
za cenę z VAT – 837 375,54 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 24.03.2014 14:09
Dokument oglądany razy: 308
Podlega Ustawie