bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/15/13 Zapytanie o cenę na dostawę środków czystosciowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/15/13


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z firmą:

DELKOR SP. Z O.O.
UL. SZCZECIŃSKA 61/67
91-222 ŁÓDŹ

za cenę z VAT 140 937,51 zł - 100 pkt.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl pod nr 532916 – 2013 ; data zamieszczenia 23-12-2013 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/15/13


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji MZŻ zostały złożone 3 oferty. Wybrana została oferta z najniższą ceną złożona przez firmę:

DELKOR SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 61/67; 91-222 Łódź
za cenę z VAT 140 937,51 zł - 100 pkt.

Ponadto oferty złożyły firmy:

KRIS FHU Krzysztof Kowalski
ul. 11-go Listopada 61/16 , 91-371 Łódź
za cenę z VAT 151 194,43 zł – 93,22 pkt.

P.P.H.U. MARKOCH Marzena Kochan
ul. Chłopickiego 28a; 90-007 Łódź
za cenę z VAT 155 423,93 zł – 90,68 pkt.

Umowa zostanie podpisana po upływie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania tj. 23 grudnia 2013 r..


Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 17.12.2013 13:07
Dokument oglądany razy: 398
Podlega Ustawie