bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/10/13 Zamówienie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych nie ujętych w zamówieniu podstawowym MZŻ/T/262/15/12

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZZ/T/262/10/13


Łódź, dnia 20 listopada 2013r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 474710-2013 z dnia 20.11.2013

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, przeprowadzanie konserwacji węzłów cieplnych nie ujętych w zamówieniu podstawowym MZŻ/T/262/15/12 została zawarta umowa z:

San- Pas Filip Samborski
ul. Wiośniana 5
93-228 Łódź
cena z VAT: 14 759,21 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 20.11.2013 13:34
Dokument oglądany razy: 426
Podlega Ustawie