bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/9/13 Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/9/13
BZP NR 363350-2013 data zamieszczenia: 09-09-2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp została zawarta umowa z firmą:

ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
ul. Budy 4
91-610 Łódź

Wynagrodzenie za realizację całości zamówienia uzupełniającego:
za cenę z VAT – 55 996,80 zł

Łódź, dnia 09 września 2013 roku

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 09.09.2013 08:20
Dokument oglądany razy: 339
Podlega Ustawie